Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông qua dự thảo kết luận thanh tra của Sở Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới


( Cập nhật lúc: 02/11/2020  )

Sáng ngày 30 tháng 10 năm 2020, tại trụ sở làm việc của UBND huyện Chợ Mới, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành thông qua dự thảo kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra về công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức; công tác tuyển dụng viên chức; xét tuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện; tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; công tác bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; công tác văn thư, lưu trữ; công tác thi đua khen thưởng; công tác tín ngưỡng, tôn giáo của UBND huyện Chợ Mới, giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 30/6/2020.

Thành phần buổi họp gồm Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ có ông Hà Quốc Hưng, Phó Chánh Thanh tra Sở - Trưởng đoàn cùng các thành viên trong Đoàn. Về phía UBND huyện Chợ Mới có ông Hoàng Nguyễn Việt, Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện, lãnh đạo các xã Yên Cư, Tân Sơn, Thanh Mai và Hiệu trưởng các trường trên địa bàn 3 xã trên tham dự.

Đoàn Thanh tra thông qua dự thảo kết luận thanh tra tại UBND huyện Chợ Mới

Sau khi Đoàn Thanh tra thông qua dự thảo Kết luận thanh tra, các thành viên tham dự cuộc họp của UBND huyện Chợ Mới trao đổi, đóng góp về các nội dung trong dự thảo kết luận thanh tra và các thành viên đoàn thanh tra trao đổi một số nội dung mà đơn vị cần làm rõ. Các ý kiến của UBND huyện Chợ Mới cơ bản nhất trí với dự thảo kết luận thanh tra của Đoàn Thanh tra. Đoàn thanh tra ghi nhận các ý kiến của đơn vị và sẽ tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo kết luận thanh tra đối với UBND huyện Chợ Mới để trình Giám đốc Sở Nội vụ ban hành kết luận chính thức.

Tại cuộc họp, ông Hoàng Nguyễn Việt, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới đã phát biểu ý kiến cảm ơn Đoàn thanh tra đã chỉ ra thực trạng những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế. Đơn vị nhất trí với dự thảo kết luận thanh tra của Đoàn Thanh tra, đơn vị sẽ tiếp thu và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, đơn vị trực thuộc để rà soát lại, khắc phục những nội dung hạn chế, thiếu sót đã nêu trong bản dự thảo kết luận thanh tra.

Ông Hoàng Nguyễn Việt, Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến tại buổi họp

Kết thúc buổi họp, ông Hà Quốc Hưng, Trưởng đoàn thanh tra đã đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy những mặt mạnh và khắc phục những tồn tại được nêu trong dự thảo kết luận thanh tra. Đoàn thanh tra sẽ rà soát và tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo kết luận thanh tra đối với UBND huyện Chợ Mới trước khi trình Giám đốc Sở Nội vụ ban hành kết luận chính thức./.

Tin bài mới:


Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 2011(22/10/2020)

Thanh tra trực tiếp 03 đơn vị cấp xã trong đợt thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Chợ Mới(30/09/2020)

Công bố Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thanh tra công tác nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới(29/09/2020)

Công bố Quyết định kiểm tra sau kết luận thanh tra tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn(07/09/2020)

Công bố Quyết định kiểm tra sau kết luận thanh tra tại Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn(28/08/2020)

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đột xuất tại huyện Bạch Thông(24/07/2020)

Công bố Quyết định kiểm tra và kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể(21/07/2020)

Thông qua dự thảo Kết luận thanh tra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn.(21/07/2020)

Thông tư số 09/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ Quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức(04/10/2013)

Nghị định số 90/NĐ-CP của Chính phủ Về tổ chức hoạt động của thanh tra ngành Nội vụ(03/10/2013)

Sign In