Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Thanh tra trực tiếp 02 đơn vị cấp xã thuộc UBND huyện Ngân Sơn


( Cập nhật lúc: 13/05/2022  )

Ngày 13/5/2022, Đoàn Thanh tra theo Quyết định thanh tra số 141/QĐ-SNV ngày 22/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ đã tiến hành thanh tra trực tiếp công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, từ năm 2019 đến năm 2021 tại UBND thị trấn Nà Phặc và UBND xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn.

         

Đoàn Thanh tra làm việc tại trụ sở UBND thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn

Ông Nguyễn Thành Tâm, Trưởng phòng Nội vụ huyện Ngân Sơn đã tham gia buổi làm việc của Đoàn thanh tra với UBND thị trấn Nà Phặc và UBND xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn. Tại buổi làm việc, UBND hai đơn vị đã cung cấp hồ sơ để Đoàn kiểm tra và trao đổi những nội dung liên quan.

Đoàn Thanh tra làm việc tại UBND xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn

Qua đợt thanh tra trực tiếp tại UBND các xã, thị trấn, Đoàn Thanh tra đã chỉ ra được những mặt làm được cũng như những tồn tại, hạn chế vướng mắc của các đơn vị trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Đoàn Thanh tra sẽ có kiến nghị cụ thể trong kết luận thanh tra./.

Nguyễn Hoa
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.