Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ tổ chức công bố Quyết định thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ


( Cập nhật lúc: 29/07/2022  )

Ngày 29/7/2022, tại trụ sở làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 233/QĐ-SNV ngày 12/7/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tiến hành công bố Quyết định thanh tra công tác bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; công tác thi đua khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ, từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra số 233/QĐ-SNV ngày 12/7/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ

Tham dự buổi công bố quyết định thanh tra có ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ cùng các thành viên đoàn thanh tra. Về phía Sở Khoa học và Công nghệ có ông Nguyễn Đình Điệp, Giám đốc Sở cùng Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tham dự. Tại buổi công bố, sau khi ông Lê Thanh Hải, Trưởng đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra số 233/QĐ-SNV ngày 12/7/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ và phổ biến tóm tắt kế hoạch thanh tra, ông Nguyễn Đình Điệp ủy quyền cho ông Hoàng Văn Chinh, Phó Chánh Văn phòng báo cáo công tác bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; công tác thi đua khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ, từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021. Lãnh đạo hai đơn vị cùng các thành viên tham dự buổi công bố đã trao đổi ý kiến, thống nhất lịch làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã cử Văn phòng Sở làm đầu mối để Đoàn thanh tra làm việc với đơn vị và chuẩn bị cơ sở vật chất để làm việc.

Ông Nguyễn Đình Điệp, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu ý kiến

Ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu ý kiến chỉ đạo Đoàn Thanh tra làm việc theo đúng chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra, Luật Cán bộ công chức và theo quy chế của Sở Nội vụ; trong quá trình làm việc không gây sách nhiễu, không làm cản trở đến hoạt động bình thường của đơn vị; bảo mật thông tin về kết quả thanh tra; thống nhất thời gian và nội dung làm việc với đơn vị, đồng thời đề nghị đơn vị cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Đoàn thanh tra làm việc; phối hợp làm việc với Đoàn Thanh tra; bố trí nơi làm việc và tạo điều kiện để đoàn thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu ý kiến chỉ đạo

 

Đoàn tiến hành thanh tra trực tiếp tại đơn vị trong 05 ngày từ 29/7/2022 đến hết ngày 04/8/2022./.

Nguyễn Hoa
Sign In