Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 418/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ Ban hành Quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra thuộc Bộ Nội vụ (Cập nhật lúc: 02/10/2013  )

- Quyết định số 418/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ Ban hành Quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra thuộc Bộ Nội vụ. (Tải về)

Tin bài mới:


Sign In