Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Kiểm tra công vụ đột xuất tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Chợ Mới


( Cập nhật lúc: 19/10/2021  )

Ngày 15/10/2021, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị thuộc huyện Chợ Mới. Đoàn Kiểm tra do ông Sầm Văn Trân, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tại UBND xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới và một số phòng chuyên môn thuộc huyện Chợ Mới, gồm: phòng Nội vụ, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng HĐND&UBND huyện Chợ Mới và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Chợ Mới.


Đoàn công tác kiểm tra đột xuất tại phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chợ Mới

Tại các đơn vị đoàn đến kiểm tra, công chức cơ bản chấp hành nghiêm thời gian làm việc, đeo thẻ công chức, trang phục phù hợp tại công sở; không có công chức uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc; vệ sinh khuôn viên công sở cơ bản sạch sẽ; có lịch công tác của đơn vị; có phân công nhiệm vụ; giải quyết các thủ tục hành chính đúng hạn; UBND xã Quảng Chu có treo Bảng niêm yết thủ tục hành chính theo quy định; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Chợ Mới có phân công lịch trực và treo Bảng niêm yết thủ tục hành chính. UBND huyện Chợ Mới quản lý con dấu trong công tác văn thư đúng theo quy định. Các đơn vị được kiểm tra đã triển khai, thực hiện tốt các văn bản của cấp trên về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra đã phát hiện một số nội dung các đơn vị chưa thực hiện tốt, Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở tại chỗ và đề nghị đơn vị rút kinh nghiệm, cụ thể: UBND xã Quảng Chu: vệ sinh khuôn viên công sở chưa sạch đẹp; đơn vị không treo lịch công tác tại trụ sở (đơn vị cũng không lập lịch công tác trên hồ sơ công việc); tại thời điểm kiểm tra TTHC về lĩnh vực Tài nguyên môi trường không niêm yết công khai; việc quản lý con dấu chưa theo quy định (không có văn bản bàn giao con dấu cho ai quản lý thay công chức trong thời gian nghỉ). Phòng Nông nghiệp và PTNT: 01 chuyên viên thuộc chưa có thẻ công chức (do mới hết thời gian tập sự chưa kịp làm thẻ công chức); tại thời điểm kiểm tra việc cập nhật lịch công tác của phòng chưa kịp thời. Văn phòng HĐND&UBND huyện chưa lập lịch chung của phòng trên hồ sơ công việc TD.Office (chỉ có lịch của một số cá nhân); Bảng niêm yết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Chợ Mới quăn queo, bụi mốc không đảm bảo yêu cầu theo quy định.

Đoàn công tác kiểm tra đột xuất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Chợ Mới

Trong thời gian tới, các Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhằm chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ./.

Nguyễn Hoa
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.