Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Kiểm tra công vụ đột xuất tại các cơ quan, đơn vị thuộc các huyện Bạch Thông, Ba Bể, Pác Nặm


( Cập nhật lúc: 14/10/2021  )

Ngày 29/9/2021 và ngày 06/10/2021, 02 Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị thuộc 03 huyện Bạch Thông, Ba Bể, Pác Nặm. Đoàn Kiểm tra do ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tại UBND xã Tân Tú, huyện Bạch Thông. Đoàn Kiểm tra do ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tại UBND các xã Địa Linh, Bành Trạch thuộc huyện Ba Bể và UBND xã Xuân La, huyện Pác Nặm.


Đoàn công tác kiểm tra đột xuất tại UBND xã Bành Trạch, huyện Ba Bể

Tại các đơn vị đoàn đến kiểm tra, công chức cơ bản chấp hành nghiêm thời gian làm việc, đeo thẻ công chức, trang phục phù hợp tại công sở; không có công chức uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc. Vệ sinh khuôn viên công sở sạch sẽ, có lịch công tác của đơn vị. Các đơn vị đã ban hành quy chế làm việc (UBND các xã Địa Linh, Bành Trạch, huyện Ba Bể). Các đơn vị có phân công nhiệm vụ (UBND xã Tân Tú, Bạch Thông; UBND xã Bành Trạch, huyện Ba Bể; UBND xã Xuân La, huyện Pác Nặm). Các đơn vị có sổ họp, Biên bản họp ((UBND xã Tân Tú, Bạch Thông; UBND các xã Bành Trạch, Địa Linh, huyện Ba Bể). UBND các xã được kiểm tra đều có Bảng niêm yết thủ tục hành chính theo quy định; giải quyết các thủ tục hành chính hầu hết đúng hạn; quản lý con dấu trong công tác văn thư đúng theo quy định và các đơn vị đã triển khai, thực hiện tốt các văn bản của cấp trên về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra đã phát hiện một số nội dung các đơn vị chưa thực hiện tốt, Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở tại chỗ và đề nghị đơn vị rút kinh nghiệm, cụ thể: Tại thời điểm kiểm tra còn có công chức đến cơ quan sau 13h30 phút (07 công chức thuộc UBND xã Xuân La, huyện Pác Nặm); UBND xã Xuân La, huyện Pác Nặm chưa ban hành Quy chế làm việc của đơn vị; UBND xã Tân Tú, huyện Bạch Thông chưa ban hành Quy chế làm việc của đơn vị (đã dự thảo lần 2). UBND các xã Tân Tú, Bạch Thông; UBND xã Bành Trạch, Địa Linh, huyện Ba Bể đều có sổ họp, Biên bản họp, tuy nhiên còn ghi chung các nhiệm kỳ, lĩnh vực, nội dung; riêng UBND xã Xuân La, huyện Pác Nặm không có sổ họp, Biên bản họp của đơn vị. Các đơn vị được kiểm tra chưa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ hoặc ban hành quy chế văn hóa công sở của đơn vị.

Trong thời gian tới, các Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhằm chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ./.

Nguyễn Hoa
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.