Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sáng ngày 25 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở làm việc Sở Thông tin và Tuyền thông tỉnh Bắc Kạn, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 273/QĐ-SNV ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tiến hành công bố Quyết định Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra số 774/KL-SNV ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Sở Nội vụ Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng công chức, viên chức; công tác giải quyết thủ tục hành chính và công tác văn thư, lưu trữ của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn. Thành phần buổi công bố Quyết định kiểm tra gồm: Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ có ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở cùng các thành viên. Về phía Sở Thông tin và Truyền thông có ông Hà Văn Tiến, Giám đốc Sở và Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn cùng tham dự.

Xem tiếp


Sáng ngày 18 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở làm việc Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 265/QĐ-SNV ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tiến hành công bố Quyết định Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra số 1301/KL-SNV ngày 14/9/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng viên chức và công tác văn thư, lưu trữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2017. Thành phần buổi công bố Quyết định kiểm tra gồm: Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ có ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ cùng các thành viên. Về phía Đài Phát thanh và Truyền hình có ông Lục Đại Lượng, Phó Giám đốc Đài và Lãnh đạo các phòng chuyên môn cùng tham dự.

Xem tiếp


Ngày 23 tháng 7 năm 2020, nhận được thông tin “Cả cơ quan bỏ nhiệm sở đi du lịch” tại một đơn vị thuộc huyện Bạch Thông, Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của Sở Nội vụ đến kiểm tra đột xuất tại UBND huyện Bạch Thông.

Xem tiếp


Sáng ngày 06 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 518/KL-SNV ngày 15/6/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra về quản lý và sử dụng công chức, viên chức; công tác văn thư, lưu trữ; công tác giải quyết thủ tục hành chính và lĩnh vực tôn giáo của Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể.

Xem tiếp


Chiều ngày 03 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 189/QĐ-SNV ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tiến hành Thông qua dự thảo Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý; số lượng công chức lãnh đạo quản lý; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế; việc chuyển đổi vị trí công tác; công tác thi đua khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn từ 01/01/2017 đến 31/12/2019. Thành phần tham dự gồm Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ có ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn cùng các thành viên trong Đoàn. Về phía Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn có Lãnh đạo Sở, lãnh đạo Văn phòng, phòng chuyên môn; Chánh Thanh tra Sở cùng tham dự.

Xem tiếp

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.