Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 14/4/2023, Sở Nội vụ tổ chức buổi công bố Quyết định thanh tra số 157/QĐ-SNV ngày 03/4/2023 của Sở Nội vụ về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2020 đến 31/3/2023 tại trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tham dự buổi công bố quyết định thanh tra phía Sở Nội vụ có ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ cùng các thành viên đoàn thanh tra, về phía Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ông Nguyễn Văn Chương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (được Giám đốc Sở ủy quyền) và Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc đơn vị.

Xem tiếp


Ngày 13/4/2023, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 11/QĐ-SNV ngày 12/01/2023 của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại 08 đơn vị, gồm: UBND các phường: Phùng Chí Kiên, Đức Xuân, Sông Cầu, Minh Khai, Huyền Tụng thuộc UBND thành phố Bắc Kạn; Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Sở Y tế và Sở Công Thương.

Xem tiếp


Ngày 27/12/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 262/QĐ-SNV ngày 09/8/2022 của Sở Nội vụ do ông Sầm Văn Trân, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại một số phòng chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện Na Rì, gồm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Na Rì; Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội.

Xem tiếp


Ngày 28/11/2022, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 373/QĐ-SNV về việc ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Nội vụ. Theo đó trong năm 2023, Sở Nội vụ sẽ tiến hành thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch đối với 03 đơn vị; Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đối với 04 đơn vị và kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 233/QĐ-SNV của Giám đốc Sở Nội vụ, từ ngày 29/7 đến ngày 04/8/2022, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành thanh tra công tác bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; công tác thi đua khen thưởng của Sở Khoa học và Công, từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021 và báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ kết quả thanh tra theo quy định.

Xem tiếp


Ngày 11/8/2022, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành NN&PTNT. Theo đó, các ngạch công chức ngành NN&PTNT áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau:

Xem tiếp


Ngày 09/8/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 262/QĐ-SNV ngày 09/8/2022 của Sở Nội vụ do ông Sầm Văn Trân, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại UBND xã Cường Lợi, huyện Na Rì.

Xem tiếp


Ngày 29/7/2022, tại trụ sở làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 233/QĐ-SNV ngày 12/7/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tiến hành công bố Quyết định thanh tra công tác bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; công tác thi đua khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ, từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021.

Xem tiếp


Ngày 26/7/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 35/QĐ-SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ do ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại UBND xã Chu Hương, huyện Ba Bể.

Xem tiếp


Ngày 26/7/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 35/QĐ-SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ do ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại UBND xã Địa Linh, huyện Ba Bể.

Xem tiếp

123456
Sign In