Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Công bố Quyết định Thanh tra tại UBND huyện Bạch Thông


( Cập nhật lúc: 13/09/2021  )

Sáng ngày 10 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở làm việc UBND huyện Bạch Thông, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 304/QĐ-SNV ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức công bố Quyết định Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc và người lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; công tác tuyển dụng viên chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện; tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; công tác văn thư, lưu trữ; công tác tín ngưỡng, tôn giáo của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông, giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến 30/6/2021.

Tham dự buổi công bố quyết định thanh tra có ông Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nội vụ; Đoàn thanh tra có ông Lê Thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn cùng các thành viên trong Đoàn. Về phía UBND huyện Bạch Thông có ông Đinh Quang Hưng, Chủ tịch UBND huyện và Lãnh đạo các phòng chuyên môn cùng tham dự.


Ông Lê Thanh Hải, Trưởng đoàn thanh tra

công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Bạch Thông

         Tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Hải, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố quyết định số 304/QĐ-SNV ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra và thống nhất lịch làm việc với đơn vị.

  

Ông Đinh Quang Hưng, Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông Phát biểu tại buổi công bố

 

Trong buổi công bố, ông Đinh Quang Hưng, Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông phát biểu ý kiến ghi nhận nội dung kế hoạch thanh tra của Đoàn thanh tra. Đại diện đơn vị đã báo cáo những nội dung theo đề cương của Đoàn thanh tra yêu cầu. Hai bên trao đổi, góp ý và thống nhất các nội dung liên quan đến cuộc thanh tra. Ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu ý kiến chỉ đạo các thành viên đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đồng thời đề nghị đơn vị tạo điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thời hạn thanh tra của Đoàn là 15 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra./.

Đinh Mai
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.