Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định thanh tra tại trường Cao đẳng Bắc Kạn


( Cập nhật lúc: 06/04/2021  )

Ngày 05 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở làm việc của Trường Cao đẳng Bắc Kạn, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Quyết định số 53/QĐ-SNV ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo quản lý; số lượng viên chức lãnh đạo quản lý; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế; công tác văn thư lưu trữ của Trường Cao đẳng Bắc Kạn, giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Đoàn thanh tra có ông Hà Quốc Hưng, Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra Sở làm Trưởng đoàn cùng các thành viên trong Đoàn. Về phía Trường Cao đẳng Bắc Kạn có ông Trịnh Tiến Long, Hiệu trưởng nhà trường, cùng lãnh đạo các phòng,khoa tham dự và nghe công bố quyết định thanh tra.

Ông Hà Quốc Hưng, Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra Sở - Trưởng đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn

Tại buổi làm việc, ông Hà Quốc Hưng, Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra Sở - Trưởng đoàn thanh tra đã công bố Quyết định số 53/QĐ-SNV ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đoàn. Trong buổi công bố, Lãnh đạo Sở Nội vụ và Đoàn Thanh tra nghe báo cáo của đơn vị và hai bên trao đổi, góp ý nội dung báo cáo và trao đổi các nội dung liên quan đến cuộc thanh tra.

Ông Trịnh Tiến Long, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bắc Kạn

Thông qua báo cáo của đơn vị trong buổi công bố

Đoàn thanh tra cũng thông qua Kế hoạch thanh tra, lịch thanh tra đối với đơn vị và thống nhất lịch và cách thức tiến hành làm việc cụ thể giữa đoàn và đơn vị. Thời hạn thanh tra của Đoàn là 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra./.

Nguyễn Hoa

Tin bài mới:


Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tại UBND thành phố Bắc Kạn(31/03/2021)

Kiểm tra công vụ đột xuất tại UBND thành phố Bắc Kạn.(02/03/2021)

Kiểm tra công vụ đột xuất tại huyện Na Rì(02/03/2021)

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại huyện Chợ Đồn(27/01/2021)

Tổng hợp kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020(14/01/2021)

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại một số xã thuộc các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Chợ Đồn, Na Rì, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Mới(23/12/2020)

Công bố Quyết định kiểm tra và kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn(09/11/2020)

Thông qua dự thảo kết luận thanh tra của Sở Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới(03/11/2020)

Thông qua dự thảo kết luận thanh tra của Sở Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới(02/11/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 2011(22/10/2020)

Sign In