Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn


( Cập nhật lúc: 01/11/2021  )

Ngày 28 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 374/QĐ-SNV ngày 11/10/ 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; số lượng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; công tác thi đua khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn.

Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có ông Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nội vụ; Đoàn thanh tra có ông Lê Thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra Sở làm Trưởng đoàn cùng các thành viên trong Đoàn. Về phía Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn có Lãnh đạo Sở cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tham dự và nghe công bố quyết định thanh tra.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn thanh tra

công bố Quyết định thanh tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

Tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra Sở - Trưởng đoàn thanh tra đã công bố Quyết định số 374/QĐ-SNV ngày 11/10/ 2021của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong buổi công bố, đại diện đơn vị đã báo cáo về những nội dung thanh tra theo đề cương Đoàn thanh tra đã yêu cầu. Hai bên trao đổi, góp ý nội dung báo cáo và trao đổi các nội dung liên quan đến cuộc thanh tra. Lãnh đạo Sở Nội vụ đã phát biểu ý kiến chỉ đạo Đoàn Thanh tra làm việc theo đúng chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra; đồng thời đề nghị đơn vị cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Đoàn thanh tra làm việc, bố trí nơi làm việc và tạo điều kiện để đoàn thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu ý kiến trong buổi công bố

Quyết định thanh tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

Tại buổi công bố, Đoàn Thanh tra đã thống nhất lịch và cách thức tiến hành làm việc cụ thể giữa đoàn và đơn vị. Thời hạn thanh tra của Đoàn là 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra./.

Nguyễn Hoa
Sign In