Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định thanh tra tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn


( Cập nhật lúc: 13/07/2021  )

Ngày 09 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 181/QĐ-SNV ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc và người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; việc thực hiện chính sách tiền lương; công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có ông Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nội vụ; Đoàn thanh tra có ông Lê Thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra Sở làm Trưởng đoàn cùng các thành viên trong Đoàn. Về phía Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn có ông Hà Văn Hùng, Trưởng ban cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tham dự và nghe công bố quyết định thanh tra.

 

Ông Lê Thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra tại BQL các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn

Tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra Sở - Trưởng đoàn thanh tra đã công bố Quyết định số 181/QĐ-SNV ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong buổi công bố, đại diện đơn vị đã báo cáo về những nội dung thanh tra theo đề cương Đoàn thanh tra đã yêu cầu. Hai bên trao đổi, góp ý nội dung báo cáo và trao đổi các nội dung liên quan đến cuộc thanh tra.


Ông Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nội vụ đại diện cơ quan tiến hành thanh tra phát biểu ý kiến chỉ đạo Đoàn Thanh tra và trao đổi với đơn vị

Tại buổi công bố, Đoàn Thanh tra đã thống nhất lịch và cách thức tiến hành làm việc cụ thể giữa đoàn và đơn vị. Thời hạn thanh tra của Đoàn là 15 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra./.

Nguyễn Hoa
Sign In