Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định kiểm tra và kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn


( Cập nhật lúc: 09/11/2020  )

Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020, tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Quyết định kiểm tra và tiến hành kiểm tra trực tiếp việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1072/KL-SNV ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng công chức, viên chức; tuyển dụng viên chức; công tác văn thư, lưu trữ; công tác giải quyết thủ tục hành chính và lĩnh vực tôn giáo của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn.

Ngay sau khi công bố Quyết định số 416/QĐ-SNV ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại UBND huyện Chợ Đồn, Đoàn đã tiến hành kiểm tra trực tiếp việc thực hiện các nội dung kiến nghị tại kết luận thanh tra tại Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Ông Hà Quốc Hưng, Phó Chánh Thanh tra Sở - Trưởng đoàn kiểm tra

công bố Quyết định kiểm tra tại UBND huyện Chợ Đồn

 

Trong thời gian kiểm tra trực tiếp tại UBND huyện Chợ Đồn, Đoàn đã làm việc với Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Các đơn vị đã cung cấp báo cáo, hồ sơ, tài liệu kiểm chứng để Đoàn kiểm tra đối chiếu.

Ông Nguyễn Đức Hiệp, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện

báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra của phòng GD&ĐT huyện

          Ngày 06/11/2020, Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản làm việc kết quả các nội dung kiểm tra và kết thúc việc kiểm tra trực tiếp tại UBND huyện Chợ Đồn. Căn cứ kết quả kiểm tra, Đoàn sẽ tổng hợp thông tin, tài liệu kiểm chứng và báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ để Giám đốc Sở ban hành thông báo kết quả kiểm tra./.

Nguyễn Hoa
Sign In