Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định kiểm tra sau kết luận thanh tra tại Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn


( Cập nhật lúc: 28/08/2020  )

Sáng ngày 18 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở làm việc Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 265/QĐ-SNV ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tiến hành công bố Quyết định Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra số 1301/KL-SNV ngày 14/9/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sửdụng viên chức và công tác văn thư, lưu trữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2017. Thành phần buổi công bố Quyết định kiểm tra gồm: Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ có ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ cùng các thành viên. Về phía Đài Phát thanh và Truyền hình có ông Lục Đại Lượng, Phó Giám đốc Đàivà Lãnh đạo các phòng chuyên môn cùng tham dự.

Ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ

công bố Quyết định kiểm tra tại Đài Phát thanh và Truyền hìnhBắc Kạn

Tại buổi làm việc, ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở Nội vụđã công bố Quyết định số 265/QĐ-SNV ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn kiểm tra. Ông Hà Quốc Hưng, Phó Chánh thanh tra thông qua mục đích, yêu cầu, nội dung của kế hoạch kiểm tra; phương pháp kiểm tra tại Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn

 

Ông Lục Đại Lượng, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc KạnPhát biểu tại buổi công bố

Sau khi đơn vị thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra, các thành viên Đoàn kiểm tra cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến cuộc kiểm tra và thống nhất nội dung làm việc. Theo đó, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các nội dung đã kiến nghị trong kết luận thanh tra trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra ./.

Đinh Mai
Sign In