Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thanh tra công tác nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới


( Cập nhật lúc: 29/09/2020  )

Sáng ngày 07 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở làm việc của UBND huyện Chợ Mới, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Quyết định số 275/QĐ-SNV ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thanh tra công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức; công tác tuyển dụng viên chức; xét tuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện; tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; công tác bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; công tác văn thư, lưu trữ; công tác thi đua khen thưởng; công tác tín ngưỡng, tôn giáo của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Thành phần buổi công bố Quyết định thanh tra gồm Đoàn thanh tra Sở Nội vụ có ông Hà Quốc Hưng, Phó Chánh Thanh tra Sở - Trưởng đoàn cùng các thành viên trong Đoàn. Về phía UBND huyện Chợ Mới có ông Hoàng Nguyễn Việt, Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện, lãnh đạo các xã và các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc các xã Yên Cư, Thanh Mai và Tân Sơn tham dự.

Ông Hà Quốc Hưng, Phó Chánh Thanh tra Sở - Trưởng đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Chợ Mới

Tại buổi làm việc, ông Hà Quốc Hưng, Phó Chánh Thanh tra Sở - Trưởng đoàn thanh tra đã công bố Quyết định số 275/QĐ-SNV ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn.

Được sự ủy quyền của ông Hoàng Nguyễn Việt - Chủ tịch UBND huyện, bà Hoàng Thị Hoài - Trưởng phòng Nội vụ huyện đã thông qua báo cáo của đơn vị về công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức; công tác tuyển dụng viên chức; xét tuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện; tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; công tác bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; công tác văn thư, lưu trữ; công tác thi đua khen thưởng; công tác tín ngưỡng, tôn giáo của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Ông Hoàng Nguyễn Việt - Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới phát biểu ý kiến tại buổi công bố Quyết định thanh tra

Các thành viên Đoàn thanh tra và đơn vị huyện đã phát biểu ý kiến trao đổi về nội dung báo cáo của UBND huyện Chợ Mới và các ý kiến khác liên quan đến nội dung thanh tra. Đoàn thanh tra cũng thông qua Kế hoạch thanh tra, lịch thanh tra đối với UBND huyện Chợ Mới và thống nhất lịch và cách thức tiến hành làm việc cụ thể giữa đoàn và các đơn vị được thanh tra.Thời hạn thanh tra của Đoàn là 15 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, Đoàn đã tiến hành thanh tra trực tiếp ngay sau buổi công bố Quyết định thanh tra./.

Nguyễn Hoa
Sign In