Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 31/3/2020, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 44/TB-HĐ về việc lùi thời gian thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Xem tiếp


Chiều ngày 16/3 tại huyện Chợ Mới, cụm thi đua các huyện, thành phố tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua và triển khai nhiệm vụ năm 2020,

Xem tiếp


Ngày 06 tháng 3 năm 2020, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019 ban hành Thông báo số 37/TB-HĐ về danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019 gồm:

Xem tiếp


Căn cứ Quyết định số 233a/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019 thông báo mức thu phí, thời gian và địa điểm thu phí dự tuyển như sau: - Mức thu phí: 300.000đ/ người (Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về mức thu phí đối với kỳ thi tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Xem tiếp


Tài liệu lưu trữ là di sản văn hóa của dân tộc và là tài sản đặc biệt của quốc gia, chứa đựng những thông tin phong phú, có độ tin cậy, chính xác cao, phản ánh một cách toàn diện, trung thực mọi mặt của đời sống xã hội, có ý nghĩa to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong Thông đạt số 01-C/VP ngày 03/01/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Tài liệu có giá trị đặc biệt trên phương diện kiến thiết quốc gia”, là nguồn tài nguyên của dân tộc. Tài liệu lưu trữ bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ lịch sử không những lớn về khối lượng mà còn hết sức phong phú về nội dung, phản ánh tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội qua nhiều thế kỷ. Chính vì vậy tài liệu lưu trữ tại các Trung tâm Lưu trữ lịch sử không chỉ là nguồn sử liệu quan trọng phục vụ cho việc nghiên cứu lịch sử mà còn có giá trị đặc biệt đối với hoạt động thực tiễn, phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như phục vụ lợi ích của quần chúng nhân dân và là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử.

Xem tiếp


Ngày 19 tháng 02 năm 2020, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 233a/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Theo Quyết định này, có 654 thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Xem tiếp


Về báo cáo CCHC năm 2019

Xem tiếp


Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức phát động phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” trên toàn địa bàn tỉnh. Qua 10 năm tổ chức, triển khai thực hiện, Phong trào đã tạo được sự chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhận thức rõ hơn về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của thi đua trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa thi đua bằng những chương trình, kế hoạch, việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương.

Xem tiếp


Ngày 25/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2350/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Xem tiếp


Tối ngày 18/10, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ Tuyên dương điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới " giai đoạn 2011-2020 tại Nam Định. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Sinh Hùng, Nguyên Chủ tịch Quốc hội; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị Trưởng Ban Tuyên giáo TW; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước; Trần Thanh Mẫn, Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy Ban TW MTTQ Việt Nam và lãnh đạo các Ban, Bộ ngành TW, đại diện các địa phương trong cả nước.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.