Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức, áp dụng đối với người đăng ký tuyển dụng vào công chức thông qua hình thức thi tuyển.

Xem tiếp


Xây dựng vị trí việc làm là một trong những giải pháp căn bản để thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách tiền lương… Với tầm quan trọng như vậy, trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã quan tâm triển khai xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm và đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Xem tiếp


Nhằm mục đích tuyển dụng công chức, viên chức từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm được giao để bổ sung công chức, viên chức, tạo nguồn cán bộ cho các cơ quan hành chính nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, năm 2022 tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Xem tiếp


Sở Nội vụ triển khai Thông tư số 02/2023/TT-BVHTTDL ngày 21/02/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa

Xem tiếp


Ngày 28/4/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 739/QĐ-UBND phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

Xem tiếp


Sáng ngày 18/5, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý; nữ CBCCVC trong diện quy hoạch lãnh đạo các cấp.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 01/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc kạn về tổ chức các lớp bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023, với mục tiêu nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0.

Xem tiếp


Ngày 05/5/2023 Sở Nội vụ làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh để trao đổi, thống nhất một số nội dung liên quan đến hoạt động Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Tham dự bổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở, lãnh đạo và công chức Phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ, đại diện Thường trực, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Xem tiếp


Sáng 14-4, tại thành phố Lào Cai, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) đã tổ chức Hội nghị đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In