Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ, Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV và các văn bản của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính, ngày 16/9/2020 Sở Nội vụ ban hành Hướng dẫn số 1501/SNV-TCBC&CCVC hướng dẫn các cơ quan đơn vị về việc thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức năm 2020.

Xem tiếp


Sáng 09/9, tỉnh Bắc Kạn long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (giai đoạn 2020-2025) với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững”.

Xem tiếp


Sáng ngày 25 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở làm việc Sở Thông tin và Tuyền thông tỉnh Bắc Kạn, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 273/QĐ-SNV ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tiến hành công bố Quyết định Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra số 774/KL-SNV ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Sở Nội vụ Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng công chức, viên chức; công tác giải quyết thủ tục hành chính và công tác văn thư, lưu trữ của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn. Thành phần buổi công bố Quyết định kiểm tra gồm: Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ có ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở cùng các thành viên. Về phía Sở Thông tin và Truyền thông có ông Hà Văn Tiến, Giám đốc Sở và Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn cùng tham dự.

Xem tiếp


Ngày 17/4/2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 279/2002/QĐ-TTg lấy ngày 28 tháng 8 hàng năm làm “Ngày truyền thống của ngành Tổ chức nhà nước”

Xem tiếp


Ngành Tổ chức nhà nước (nay là ngành Nội vụ) là một trong những ngành có vai quan trọng trong hệ thống hành chính của Nhà nước Việt Nam. Trải qua chặng đường 75 năm hình thành và phát triển, dù có nhiều tên gọi khác nhau nhưng chức năng, nhiệm vụ cơ bản của ngành là giúp Chính phủ xây dựng chính quyền nhân dân, quản lý địa giới hành chính và đội ngũ cán bộ công chức. Đến nay ngành đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tích to lớn, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Xem tiếp


Sáng ngày 18 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở làm việc Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 265/QĐ-SNV ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tiến hành công bố Quyết định Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra số 1301/KL-SNV ngày 14/9/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng viên chức và công tác văn thư, lưu trữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2017. Thành phần buổi công bố Quyết định kiểm tra gồm: Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ có ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ cùng các thành viên. Về phía Đài Phát thanh và Truyền hình có ông Lục Đại Lượng, Phó Giám đốc Đài và Lãnh đạo các phòng chuyên môn cùng tham dự.

Xem tiếp


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc phát hiện người tốt, việc tốt và biểu dương, khen thưởng kịp thời để động viên, khuyến khích người khác cũng làm như vậy. Theo Bác "Người tốt ở đâu cũng có, ở bất cứ lứa tuổi, công việc nào cũng có. Việc làm của họ dù nhỏ nhưng như những giọt nước trong lành thấm dần vào lòng đất, tạo thành suối, thành sông đổ về biển lớn. Càng có nhiều người tốt, việc làm tốt thì cái xấu, cái ác càng bị lấn át, càng ít đi; cái tốt đẹp, tươi sáng càng nhiều lên. Tôn vinh những việc làm tiêu biểu, con người tiêu biểu là cách làm hiệu quả để xây dựng cuộc sống mới, ấm no, hạnh phúc".

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.