Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Luật tín ngưỡng, tôn giáo


( Cập nhật lúc: 05/03/2018  )

  Ngày 18/11/2016, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo với 9 chương, 68 điều. Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực 01/01/2018.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm.

Dương Nông
Sign In