Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn công tác của Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc tại tỉnh Bắc Kạn.


( Cập nhật lúc: 21/05/2020  )

Sáng ngày 21 tháng 5 năm 2020, Sở Nội vụ Bắc Kạn đã đón tiếp Đoàn công tác của Ban Tôn giáo Chính phủ đến làm việc nắm tình hình hoạt động, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, các hoạt động liên quan đến vi phạm pháp luật, hiện tượng tôn giáo mới.

Đoàn công tác của Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn; về phía tỉnh Bắc Kạn có ông Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ và đại diện lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan, đơn vị: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở Nội vụ, Sở Văn hóá, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh.

 

Ảnh: Ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ

nêu nội dung, yêu cầu, phương pháp làm việc

Tại buổi làm việc Đoàn công tác của Ban Tôn giáo Chính phủ và đại biểu dự họp đã được nghe lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tình hình hoạt động, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, các hoạt động liên quan đến vi phạm pháp luật, hiện tượng tôn giáo mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và các ý kiến phát biểu, kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo đại diện các đơn vị dự họp.

 

Ảnh: Phát biểu ý kiến của các địa biểu tham dự buổi làm việc

Ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban, Ban Tôn giáo Chính phủ đánh giá hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cơ bản ổn định, tuân thủ pháp luật; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời; các cơ quan, ban, ngành liên quan của tỉnh, chính quyền các địa phương bám sát văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ; tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, giữ vững ANCT, trật tự ATXH, không để xảy ra các điểm nóng trên địa bàn. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số cá nhân, hộ gia đình tự ý xây dựng đền, điện, miếu, nhà thờ dòng họ trên diện tích đất của gia đình không thực hiện thủ tục xin phép chính quyền địa phương; hoạt động của một số người theo Đạo mẫu (thanh đồng) thực hiện lễ nghi tín ngưỡng tại điện tư gia, tập trung đông người có dấu hiệu vi phạm pháp luật; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phát động phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc ở một số địa phương thiếu đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả chưa cao; công tác nắm tình hình, phát hiện một số tổ chức, cá nhân hoạt động vi phạm pháp luật ở một số đơn vị, địa phương chưa kịp thời, hiệu quả.

Ông Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác, đồng thời trong thời gian tới Sở Nội vụ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan, chính quyền các địa phương tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng; tuyên truyền, vận động, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật, hiện tượng tôn giáo mới góp phần đảm bảo an ninh chính trị và ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.                

Lường Quyến
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.