Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn công tác chuyển đổi số năm 2022 cho công chức, viên chức Sở Nội vụ.


( Cập nhật lúc: 14/10/2022  )

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, ngày 11/10/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số năm 2022 cho công chức, viên chức Sở Nội vụ.

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo, công chức, viên chức của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn.

 

Đồng chí Lô Quang Tuyến - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Tại Hội nghị tập huấn, báo cáo viên là Phó Giám đốc của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn quán triệt các nội dung cơ bản về chuyển đổi số; Giới thiệu về Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số và một số nhiệm vụ trọng tâm theo Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Một số kết quả chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn đến năm 2022; Các văn bản, nội dung liên quan đến công nghệ thông tin, an toàn thông tin.


Toàn cảnh Hội nghị tập huấn 

Hội nghị tập huấn đã giúp cho lãnh đạo, công chức, viên chức của Sở có chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo và công chức, viên chức trong cơ quan để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số của ngành Nội vụ;giúp công chức, viên chức nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chuyển đổi số đặc biệt là vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.

Hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số tại Sở Nội vụ được tổ chức nghiêm túc, có chất lượng và đã hoàn thành được nội dung kế hoạch đề ra./.

Hà Oai
Sign In