Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 10/10/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 635/KH-UBND phát động Phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025”

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, ngày 11/10/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số năm 2022 cho công chức, viên chức Sở Nội vụ.

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 4878/BTTTT-CCĐSQG ngày 30/9/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Xem tiếp

Sign In