Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Thông báo bổ sung ngành, chuyên ngành đào tạo vào Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2017.


( Cập nhật lúc: 03/04/2018  )

Ngày 27 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2233/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017. Tuy nhiên, sau khi rà soát các ngành, chuyên ngành dự tuyển theo vị trí việc làm của các đơn vị, Ủy ban nhân dân tỉnh xét thấy cần thiết phải bổ sung thêm một số ngành, chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển của các đơn vị. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 47/TB-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2018, về việc bổ sung ngành, chuyên ngành đào tạo vào Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017.

(Thông báo chi tiết đính kèm)

 Thời gian phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 03 tháng 4 năm 2018 đến 17 giờ 00 phút ngày 02 tháng 5 năm 2018.

Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức, biên chế và Công chức, viên chức, trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, số 152, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Các nội dung liên quan như điều kiện, hồ sơ dự tuyển, hình thức tuyển dụng, ưu tiên trong tuyển dụng, cách tính điểm và xác định người trúng tuyển… thực hiện theo Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2017 đã được đăng tải trên Công thông tin điện tử Sở Nội vụ và Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn./.

Nguyễn Thảo
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.