Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kan phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021


( Cập nhật lúc: 02/07/2021  )

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1114/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021.

Theo Quyết định này, tổng số danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 gồm 560 thí sinh.

Trên cơ sở danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, Chủ tịch UBND tỉnh giao Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thực hiện các nội dung theo quy định để tổ chức kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh ./.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện (file đính kèm tải về)

Nguyễn Thảo

Tin bài mới:


Kết quả thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương (chỉ tiêu năm 2020)(02/07/2021)

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(18/06/2021)

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn thông báo triệu tập thí sinh xét tuyển viên chức vòng 2 (15/06/2021)

Thông báo lùi thời gian thi tuyển công chức năm 2021 tỉnh Bắc Kạn (23/05/2021)

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức năm 2021(20/05/2021)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn lùi thời gian xét tuyển vòng 2 viên chức(13/05/2021)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (05/05/2021)

Thông báo danh mục tài liệu ôn thi (vòng 1) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 (16/04/2021)

Tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng Công chức Năm 2021(26/03/2021)

Sở Nội vụ thông báo tiếp nhận 02 chỉ tiêu công chức không qua thi tuyển. (24/03/2021)

Sign In