Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng Công chức Năm 2021


( Cập nhật lúc: 26/03/2021  )

Ngày 25/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND về việc tuyển dụng công chức năm 2021.

Theo đó, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu

Đối tượng tuyển dụng: Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ theo quy định tại Kế hoạch số 165/KH-UBND được đăng ký dự tuyển; mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển ở một vị trí trong danh mục các vị trí việc làm cần tuyển của cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

Phương thức tuyển dụng: Bằng hình thức thi tuyển.

Việc thi tuyển được chia làm 2 vòng thi, cụ thể như sau:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.

- Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

+ Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

+ Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác. Thời gian thi 30 phút.

+ Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

- Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

+ Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

- Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

- Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm a khoản 1 mục V Kế hoạch này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Viết.

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian thi: Thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề).

- Thang điểm: 100 điểm.

Thời gian nhận phiếu dự tuyển:30 ngày, kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2021 đến 16h30 ngày 26 tháng 4 năm 2021 (trường hợp gửi theo đường bưu chính thì tính thời gian theo dấu công văn đến Trung tâm Hành chính công tỉnh chậm nhất vào ngày 26/4/2021).

Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Kạn, tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian và địa điểm thi: Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021.

- Kế hoạch số 165/KH-UBND (TẢI VỀ)

Hoàng Tuấn
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.