Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Về việc tiếp nhận công chức và tiếp nhận vào làm công chức


( Cập nhật lúc: 17/09/2021  )

Thực hiện Thông báo số 94-TB/ĐU ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Đảng ủy Sở Nội vụ Bắc Kạn về nội dung cuộc họp ngày 16 tháng 8 năm 2021, Sở Nội vụ Bắc Kạn thông báo về việc tiếp nhận công chứctiếp nhận vào làm công chức, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 01 chỉ tiêu.

2. Vị trí tiếp nhận:

Quản lý nhân sự và đội ngũ (tham mưu thực hiện nhiệm vụ: Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức).

3. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn

3.1. Đối tượng

- Công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và các cơ quan đảng, đoàn thể (giới tính: Nam)

- Viên chức hiện đang công tác trong các đơn vị sự nghiệp công lập (giới tính: Nam).

3.2. Tiêu chuẩn, điều kiện

- Về độ tuổi: Còn đủ tuổi công tác từ 10 năm trở lên;

- Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có trình độ Đại học Luật hoặc Học viện Hành chính Quốc gia; đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại khoản 3 và 4 Điều 7 Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

- Về phẩm chất chính trị: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, mẫu mực, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao. Không vi phạm những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm. Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Về năng lực: Phải có tư duy độc lập, sáng tạo; am hiểu về đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để tham mưu các văn bản mang tính chiến lược của lĩnh vực được giao phụ trách; có năng lực công tác nổi trội tại cơ quan, đơn vị đã công tác (thành tích trong thực hiện nhiệm vụ) và phát huy năng lực, sở trường trong môi trường công tác mới (tư duy tổng hợp nhanh, chính xác; xây dựng các văn bản theo hình thức văn phong hành chính bảo đảm tính logic, hiệu quả và có khả năng xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch năm, giai đoạn thuộc lĩnh vực phụ trách ...) được cấp có thẩm quyền đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, đối với viên chức (người được tiếp nhận vào làm công chức) phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện được quy định tại khoản 2, Điều 18, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

4. Thành phần, số lượng hồ sơ đề nghị tiếp nhận

4.1. Thành phần hồ sơ:

Thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 3, Điều 18, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; hồ sơ không được tẩy xóa, sắp xếp theo thứ tự, đựng trong túi đựng hồ sơ, có số điện thoại liên hệ. Ngoài thành phần hồ sơ nêu trên, công chức, viên chức nộp thêm các thành phần hồ sơ cụ thể như sau:

- Đối vớihồ sơ tiếp nhận công chức: Bản sao các quyết định tuyển dụng công chức; quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức; quyết định nâng bậc lương gần nhất; quyết định bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý (nếu có); đánh giá, xếp loại công chức được cấp có thẩm quyền xác nhận.

- Đối với hồ sơ viên chức (tiếp nhận vào làm công chức): Bản sao các quyết định tuyển dụng viên chức; quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức hoàn thành chế độ thử việc; quyết định nâng bậc lương gần nhất; quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ngạch viên chức; đánh giá, xếp loại công chức được cấp có thẩm quyền xác nhận.

4.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ

Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 20 tháng 9 năm 2021 đến hết 16h00 ngày 04 tháng 10 năm 2021 (trong giờ hành chính) tại Văn phòng Sở Nội vụ, số 152, Đường Trường Chinh, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Thông báo Về việc tiếp nhận công chức và tiếp nhận vào làm công chức tải về


Tin bài mới:


THÔNG BÁO Về việc triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển viên chức năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn - Vòng 2(17/09/2021)

Thông báo điểm thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ 2021(29/08/2021)

THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn thi tuyển viên chức Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn năm 2021(05/08/2021)

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và mức thu phí, thời gian, địa điểm thu phí dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021(30/07/2021)

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 (13/07/2021)

Một số yêu cầu trong thực hiện tiếp nhận công chức, viên chức từ tỉnh ngoài về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn(13/07/2021)

Kết quả thi tuyển chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn (chỉ tiêu năm 2020)(05/07/2021)

UBND tỉnh Bắc Kan phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021(02/07/2021)

Kết quả thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương (chỉ tiêu năm 2020)(02/07/2021)

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(18/06/2021)

Sign In