Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021


( Cập nhật lúc: 22/11/2021  )

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 (có danh sách kèm theo).

2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi

- Thời gian thi: Buổi sáng ngày 27/11/2021 (thứ bảy), thí sinh có mặt tại địa điểm thi từ 7h00 phút.

- Môn thi: Môn nghiệp vụ chuyên ngành.

- Hình thức thi: Thi viết.

- Thời gian thi:

+ Gọi thí sinh vào phòng thi: Từ 7h30 đến 7h55.

+ Chứng kiến đề niêm phong: Từ 7h55 đến 8h00.

+ Phát xong đề: Từ 8h00 đến 8h05.

+ Thí sinh làm bài thi (180 phút): Từ 8h05 đến 11h05.

+ Thu bài thi: 11h05.

- Địa điểm tổ chức thi: Tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn cơ sở 2; địa chỉ: Tổ 17, Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (danh sách thí sinh dự thi theo phòng thi được niêm yết vào ngày 26/11/2021 tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn cơ sở 2).

3. Về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

- Các thí sinh tham dự kỳ thi thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch theo quy định: Đeo khẩu trang, sát khuẩn, khai báo y tế, ...Đối với các thí sinh đến/về từ ngoài tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 72 giờ trước khi tham dự kỳ thi.

- Thực hiện các quy định đối với người vào tỉnh Bắc Kạn và các yêu cầu theo Công văn số 6961/UBND-VXNV ngày 17/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc hướng dẫn triển khai các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trường hợp tại thời điểm tổ chức thi tuyển, UBND tỉnh có chỉ đạo khác về việc phòng, chống dịch Covid-19 thì sẽ áp dụng theo văn bản chỉ đạo mới nhất.

Lưu ý:

- Các thí sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 hoặc không có kết quả xét nghiệm không được tham dự kỳ thi.

- Đề nghị các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức mang theo căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác và có mặt trước thời gian nêu trên 30 phút để bảo đảm đủ thời gian thực hiện các thủ tục chuẩn bị tham dự kỳ thi.

Hội đồng thi tuyển công chức năm 2021 thông báo đến thí sinh được biết và có mặt đúng thời gian quy định.

 Thông báo

danh sách thí sinh đủ điều kiện 

danh sách 1

danh sách 2

Sign In