Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức kỳ thi tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ năm 2021


( Cập nhật lúc: 19/10/2021  )

Tin bài mới:


Hội đồng thi tuyển công chức năm 2021 ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021(18/10/2021)

Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 (12/10/2021)

Thông báo Về việc tiếp nhận công chức và tiếp nhận vào làm công chức(17/09/2021)

THÔNG BÁO Về việc triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển viên chức năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn - Vòng 2(17/09/2021)

Thông báo điểm thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ 2021(29/08/2021)

THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn thi tuyển viên chức Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn năm 2021(05/08/2021)

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và mức thu phí, thời gian, địa điểm thu phí dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021(30/07/2021)

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 (13/07/2021)

Một số yêu cầu trong thực hiện tiếp nhận công chức, viên chức từ tỉnh ngoài về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn(13/07/2021)

Kết quả thi tuyển chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn (chỉ tiêu năm 2020)(05/07/2021)

Sign In