Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả thi vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021


( Cập nhật lúc: 06/12/2021  )

Ngày 05/12/2021, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 ban hành Thông báo số 214/TB-HĐ về kết quả thi vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021.

Theo đó, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 thông báo kết quả thi vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành (chưa cộng điểm ưu tiên và chưa trừ điểm của các trường hợp vi phạm Quy chế, Nội quy thi). Kết quả điểm thi được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ; đăng trên cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn (http://backan.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn (http://sonoivu.backan.gov.vn).

Trên cơ sở kết quả thi vòng 2, Hội đồng thông báo cho thí sinh tham gia được biết và gửi đơn phúc khảo (nếu có) theo quy định. Thời gian nộp đơn phúc khảo kể từ ngày 06/12/2021 đến 16h30 ngày 20/12/2021 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn, lệ phí 150.000đ/ bài thi. Hội đồng chỉ xem xét, giải quyết đối với đơn đề nghị phúc khảo nộp trực tiếp, không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị sau thời hạn quy định nêu trên và không nhận các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng đường bưu chính, thư điện tử, Fax.

File đính kèm:

- Thông báo số 214/TB-HĐ ngày 05/12/2021 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2021; Mẫu Đơn phúc khảo.

- Biểu kết quả thi kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 (vòng 2).

Nguyễn Thảo
Sign In