Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019


( Cập nhật lúc: 23/07/2020  )

Căn cứ Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh, thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019, danh sách dự kiến người trúng tuyển như sau:

1. Kết quả thi vòng 2 (môn Nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ thi tuyển công chức năm 2019 (có kết quả thi vòng 2 kèm theo Phụ lục I và danh sách dự kiến người trúng tuyển kèm theo Phụ lục II).

Kết quả điểm thi tuyển công chức năm 2019, danh sách dự kiến người trúng tuyển được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ và đăng trên cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn (http://www.sonoivu.backan.gov.vn).

2. Thời gian, địa điểm nộp đơn phúc khảo và lệ phí phúc khảo:

a) Thời gian: Kể từ ngày 22/7/2020 đến 16h30 ngày 05/8/2020.

b) Địa điểm: Sở Nội vụ Bắc Kạn (Phòng TCBC&CCVC, tầng 03, số 152 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

c) Lệ phí: 150.000đ/bài thi (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

Hội đồng thông báo cho các thí sinh được biết và gửi đơn phúc khảo (theo mẫu gửi kèm) đối với môn thi viết (nếu có). Hội đồng chỉ xem xét, giải quyết đối với đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện, không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị sau thời hạn quy định nêu trên và không nhận các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, telex.

Hội đồng thông báo để các cơ quan, đơn vị và các thí sinh tham gia dự thi được biết và thực hiện./.

- Công văn số 70/TB-HĐ ngày 22/7/2020

- Phụ lục 1 (kết quả)

- Phục lục 2 (kết quả )

- Đơn phúc khảo (tải về)

Hoàng Tuấn
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.