Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, mức thu phí, thời gian, địa điểm thu phí tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn 2022


( Cập nhật lúc: 03/01/2023  )

Căn cứ Kế hoạch số 647/KH-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 và Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Chi tiết thông báo xem tại đây

Mạch Hoa
Sign In