Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn thi tuyển viên chức Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn năm 2021


( Cập nhật lúc: 05/08/2021  )

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-SNV ngày 17/5/2021 của Sở Nội vụ về tuyển dụng viên chức năm 2021, Thông báo số 68/TB-SNV ngày 14/6/2021 về bổ sung chuyên ngành tuyển dụng viên chức năm 2021, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn thông báo danh mục tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển viên chức Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn năm 2021, như sau:

1. Danh mục tài liệu ôn tập môn kiến thức chung 

2. Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành 

3. Danh mục tài liệu ôn tập môn tin học

Thông báo số 128/TB-SNV ngày 29/7/2021 (tải về)

Tin bài mới:


Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và mức thu phí, thời gian, địa điểm thu phí dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021(30/07/2021)

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 (13/07/2021)

Một số yêu cầu trong thực hiện tiếp nhận công chức, viên chức từ tỉnh ngoài về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn(13/07/2021)

Kết quả thi tuyển chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn (chỉ tiêu năm 2020)(05/07/2021)

UBND tỉnh Bắc Kan phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021(02/07/2021)

Kết quả thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương (chỉ tiêu năm 2020)(02/07/2021)

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(18/06/2021)

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn thông báo triệu tập thí sinh xét tuyển viên chức vòng 2 (15/06/2021)

Thông báo lùi thời gian thi tuyển công chức năm 2021 tỉnh Bắc Kạn (23/05/2021)

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức năm 2021(20/05/2021)

Sign In