Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) đối với thí sinh tham dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022


( Cập nhật lúc: 17/01/2023  )

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) đối với thí sinh tham dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

chi tiết thông báo xem tại đây.

Danh mục tài liệu ôn tập (vòng 2) môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Chi tiết Danh mục xem tại đây.

Mạch Hoa

Tin bài mới:


Thông báo số 03/TB-HĐ ngày 03/01/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 triệu tập thí sinh dự xét tuyển công chức (vòng 2) tỉnh Bắc Kạn năm 2022(03/01/2023)

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, mức thu phí, thời gian, địa điểm thu phí tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn 2022(03/01/2023)

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 triệu tập và thông báo lịch khai mạc, phổ biến nội quy, hướng dẫn làm bài thi; lịch thi và thời gian thi tuyển công chức(03/01/2023)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022(30/12/2022)

THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập (vòng 2) đối với thí sinh tham dự xét tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022(23/12/2022)

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022(25/11/2022)

Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh năm 2022(14/10/2022)

THÔNG BÁO Kết quả thi vòng 2 (môn Nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022(30/03/2022)

Thông báo kết quả thi vòng 2 (môn Nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022(30/03/2022)

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 (03/01/2022)

Sign In