Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập (vòng 2) đối với thí sinh tham dự xét tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022


( Cập nhật lúc: 23/12/2022  )

Thực hiện Kế hoạch số 647/KH-UBND ngày 12/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 và Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 07/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và trên cơ sở đề nghị của cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng về danh mục, nội dung tài liệu ôn tập (vòng 2), Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn thông báo danh mục tài liệu ôn tập năm 2022, cụ thể như sau:

1. Danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh tham dự xét tuyển công chức đối với người học theo chế độ cử tuyển: Phụ lục 1.

2. Danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh tham dự xét tuyển công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ: Phụ lục 2.

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn thông báo để thí sinh dự tuyển công chức năm 2022 được biết. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị thí sinh liên hệ với Sở Nội vụ theo số điện thoại 0209 3871 679 để được hướng dẫn và giải quyết.

Thông báo chi tiết xem tại đây

Mạch Hoa
Sign In