Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ thông báo tiếp nhận 02 chỉ tiêu công chức không qua thi tuyển.


( Cập nhật lúc: 24/03/2021  )

Ngày 24/3/2021, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn ban hành thông báo số 18/TB-SNV về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển số lượng 02 chỉ tiêu.

 

Sở Nội vụ thông báo tiếp nhận 02 chỉ tiêu công chức không qua thi tuyển. 

Vị trí việc làm cần tiếp nhận bao gồm:

- Quản lý nhân sự và đội ngũ; quản lý đào tạo, bồi dưỡng (nhiệm vụ của vị trí tiếp nhận: tham mưu thực hiện chế độ, chính sách; các quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức).

- Cải cách hành chính (nhiệm vụ của vị trí tiếp nhận: thực hiện nhiệm vụ tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chương trình, kế hoạch, dự toán kinh phí, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính; tham mưu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định).

Đối tượng tiếp nhận:

- Có nguồn gốc tuyển dụng viên chức, hiện đang công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận

Người được tiếp nhận vào làm công chức phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện được quy định tại khoản 2, Điều 18, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Ngoài ra, phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Về độ tuổi: Còn đủ tuổi công tác từ 10 năm trở lên;

- Về trình độ chuyên môn: Được đào tạo cơ bản, có trình độ đại học trở lên thuộc nhóm ngành lĩnh vực khoa học xã hội.

- Về các văn bằng, chứng chỉ: Có chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên; Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương với bậc 2 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư s 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số; chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn k năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học trình độ tương đương theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

- Về phẩm chất chính trị: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, mẫu mực, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao. Không vi phạm những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm. Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Về năng lực: Phải có tư duy độc lập, sáng tạo; am hiểu về đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để tham mưu các văn bản mang tính chiến lược của lĩnh vực được giao phụ trách; có năng lực công tác nổi trội tại cơ quan, đơn vị đã công tác (thành tích trong thực hiện nhiệm vụ) và phát huy năng lực, sở trường trong môi trường công tác mới (tư duy tổng hợp nhanh, chính xác; xây dựng các văn bản theo hình thức văn phong hành chính bảo đảm tính logic, hiệu quả và có khả năng xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch năm, giai đoạn thuộc lĩnh vực phụ trách; ...).

Thành phần hồ sơyêu cầu nộp 02 bộ.

Hồ sơ của cá nhân đề nghị tiếp nhận phải đầy đủ thành phần, không được tẩy xóa, để trong túi đựng hồ sơ, sắp xếp theo thứ tự, có số điện thoại cần liên hệ bao gồm các thành phần theo quy định tại khoản 3, Điều 18, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; bản sao các quyết định tuyển dụng viên chức; quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức hoàn thành chế độ thử việc; quyết định nâng bậc lương gần nhất; quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ngạch công chức (nếu có), sau đó được cấp có thẩm quyền điều sang đơn vị sự nghiệp công lập thì photo quyết định điều động về đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan có thẩm quyền.

Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ

Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 25 tháng 3 năm 2021 đến hết 16h00 ngày 02 tháng 4 năm 2021 (trong giờ hành chính) tại Văn phòng Sở Nội vụ, số 152, Đường Trường Chinh, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thông báo được gửi đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, niêm yết công khai tại Sở Nội vụ Bắc Kạn, thông báo công khai trên Báo Bắc Kạn, đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ Bắc Kạn./.

- Thống báo số 18/TB-SNV Tải về

Hoàng Tuấn
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.