Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021


( Cập nhật lúc: 03/01/2022  )

Ngày 31/12/2021, chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Bắc Kạn ban hành quyết định số 2663/QĐ-UBDN phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức năm 2021. Theo đó có 54 thí sinh trúng tuyển vào các vị trí việc làm theo Kế hoạch. Chủ tịch UBND giao Sở Nội vụ tham mưu Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh năm 2021 ban hành Thông báo kết quả trúng tuyển bằng văn bản đến người dự tuyển; ban hành quyết định tuyển dụng theo phân cấp của UBND tỉnh. 

Sign In