Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thi tuyển chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn (chỉ tiêu năm 2020)


( Cập nhật lúc: 05/07/2021  )

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức thành công việc xét tuyển viên chức vào công tác của đơn vị (chỉ tiêu năm 2020). Kết quả có 28 thí sinh tham gia dự thi trúng tuyển (danh sách thí sinh trúng tuyển kèm theo Thông báo số 09/TB-HĐXT ngày 28/6/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh). Theo đó, thí sinh trúng tuyển thực hiện hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 28/6/2021 đến ngày 28/7/2021.

Là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã xây dựng và phê duyệt Đề án vị trí việc làm, xác định số lượng người làm việc bảo đảm phù hợp theo quy định. Theo đó, việc tuyển dụng viên chức đã lựa chọn được người có năng lực, trình độ chuyên môn, chuyên ngành dào tạo phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm, giúp cho đơn vị thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch ./.

Nguyễn Thảo

Tin bài mới:


UBND tỉnh Bắc Kan phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021(02/07/2021)

Kết quả thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương (chỉ tiêu năm 2020)(02/07/2021)

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(18/06/2021)

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn thông báo triệu tập thí sinh xét tuyển viên chức vòng 2 (15/06/2021)

Thông báo lùi thời gian thi tuyển công chức năm 2021 tỉnh Bắc Kạn (23/05/2021)

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức năm 2021(20/05/2021)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn lùi thời gian xét tuyển vòng 2 viên chức(13/05/2021)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (05/05/2021)

Thông báo danh mục tài liệu ôn thi (vòng 1) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 (16/04/2021)

Tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng Công chức Năm 2021(26/03/2021)

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.