Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức năm 2021


( Cập nhật lúc: 20/05/2021  )

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm lưu trữ lịch sử thuộc Sở Nội vụ bảo đảm chất lượng, đúng cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 Thông tin chi tiết kèm theo Kế hoạch số 45/KH-SNV ngày 17/5/2021 (tải về)

 

 

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.