Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn thông báo triệu tập thí sinh xét tuyển viên chức vòng 2


( Cập nhật lúc: 15/06/2021  )

Hội đồng tuyển dụng Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn, gồm 29 thí sinh, danh sách thí sinh theo thông báo số 02/TB-HĐXT ngày 04/5/2021 của hội đồng xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

Tại Thông báo, Hội đồng thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm xét tuyển vòng 2, cụ thể như sau:

- Thời gian dự xét tuyển vòng 2: Tổ chức trong 02 ngày 19 và 20 tháng 6 năm 2021. Thời gian bắt đầu từ 08h00 phút ngày 19 tháng 6 năm 2021.

- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

Thông báo tuyển dụng (Tải về)

Lục Hà
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.