Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng thi tuyển công chức năm 2021 ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021


( Cập nhật lúc: 18/10/2021  )

Ngày 11/10/2021, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2021 ban hành Kế hoạch số 611/KH-HĐ phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021.

Kế hoạch nhằm mục đích thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2021; chủ động phát hiện và xử lý kịp thời trường hợp nghi mắc, mắc Covid-19 tại khu vực diễn ra kỳ thi. Kế hoạch nêu rõ Phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức kỳ thi, trong đó yêu cầu:

- Tất cả thí sinh và công chức, viên chức phục vụ kỳ thi đều phải thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khai báo y tế - Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách – Không tụ tập).

- Yêu cầu thí sinh đến/về từ ngoài tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR của đơn vị có thẩm quyền (riêng người đến/về từ vùng xanh có thể sử dụng kết quả Test nhanh kháng nguyên âm tính; nếu chưa có Giấy xét nghiệm thì làm Test nhanh kháng nguyên tại Chốt kiểm soát liên ngành) trong vòng 72 giờ trước khi tham dự kỳ thi.

- Đối với các thí sinh thuộc diện phải thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc cách ly tại nhà hoặc phải cách ly tập trung thì thực hiện theo quy định tại Công văn số 6602/UBND-VXNV ngày 02/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trường hợp tại thời điểm tổ chức thi tuyển, Uỷ ban nhân dân tỉnh có chỉ đạo khác về việc phòng, chống dịch Covid-19 thì sẽ áp dụng theo văn bản chỉ đạo mới nhất.

Lưu ý: Các thí sinh căn cứ ngày thi theo Thông báo triệu tập thực hiện xét nghiệm đảm bảo kết quả xét nghiệm tính đến ngày thi theo quy định, trong trường hợp không có kết quả xét nghiệm đảm bảo yêu cầu (dương tính hoặc không có kết quả xét nghiệm), Hội đồng thi tuyển kiên quyết từ chối cho dự thi nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

File đính kèm:

- Thông báo số 611/TB-HĐ ngày 11/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021.

- Công văn số 6602/UBND-VXNV ngày 02/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thảo

Tin bài mới:


Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 (12/10/2021)

Thông báo Về việc tiếp nhận công chức và tiếp nhận vào làm công chức(17/09/2021)

THÔNG BÁO Về việc triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển viên chức năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn - Vòng 2(17/09/2021)

Thông báo điểm thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ 2021(29/08/2021)

THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn thi tuyển viên chức Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn năm 2021(05/08/2021)

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và mức thu phí, thời gian, địa điểm thu phí dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021(30/07/2021)

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 (13/07/2021)

Một số yêu cầu trong thực hiện tiếp nhận công chức, viên chức từ tỉnh ngoài về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn(13/07/2021)

Kết quả thi tuyển chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn (chỉ tiêu năm 2020)(05/07/2021)

UBND tỉnh Bắc Kan phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021(02/07/2021)

Sign In