Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Quyết định Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 24/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh năm 2021 và Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021, ngày 27/11/2021 Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 đã tổ chức thi vòng 2 (thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành) tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn. Căn cứ kết quả thi vòng 2, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh đã ban hành Thông báo số 214/TB-HĐ ngày 05/12/2021 về kết quả thi vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 (thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 06/12/2021 đến 16h 30 phút ngày 20/12/2021; địa điểm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn).

Xem tiếp


Ngày 05/12/2021, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 ban hành Thông báo số 214/TB-HĐ về kết quả thi vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Theo đó, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 thông báo kết quả thi vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành (chưa cộng điểm ưu tiên và chưa trừ điểm của các trường hợp vi phạm Quy chế, Nội quy thi). Kết quả điểm thi được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ; đăng trên cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn (http://backan.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn (http://sonoivu.backan.gov.vn).

Xem tiếp


THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Xem tiếp


Ngày 02/11/2021, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 ban hành Thông báo số 206/TB-HĐ về kết quả thi trắc nghiệm (vòng 1) kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Theo đó, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 thông báo kết quả thi vòng 1 các môn thi Kiến thức chung, môn Ngoại ngữ (tiếng Anh) và môn Tin học cho các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2021. Trên cơ sở kết quả thi vòng 1, Hội đồng thông báo cho thí sinh tham gia được biết và gửi đơn phúc khảo (nếu có) theo quy định. Thời gian nộp đơn phúc khảo kể từ ngày 03/11/2021 đến 16h30 ngày 17/11/2021 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn, lệ phí 150.000đ/ bài thi. Hội đồng chỉ xem xét, giải quyết đối với đơn đề nghị phúc khảo nộp trực tiếp, không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị sau thời hạn quy định nêu trên và không nhận các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng đường bưu chính, thư điện tử, Fax.

Xem tiếp


Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức kỳ thi tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn năm 2021 (có danh sách kèm theo).

Xem tiếp


Ngày 11/10/2021, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2021 ban hành Kế hoạch số 611/KH-HĐ phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Kế hoạch nhằm mục đích thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2021; chủ động phát hiện và xử lý kịp thời trường hợp nghi mắc, mắc Covid-19 tại khu vực diễn ra kỳ thi. Kế hoạch nêu rõ Phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức kỳ thi, trong đó yêu cầu:

Xem tiếp


Ngày 11 tháng 10 năm 2021, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 ban hành Thông báo số 178/TB-HĐ triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021, cụ thể:

Xem tiếp


Thực hiện Thông báo số 94-TB/ĐU ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Đảng ủy Sở Nội vụ Bắc Kạn về nội dung cuộc họp ngày 16 tháng 8 năm 2021, Sở Nội vụ Bắc Kạn thông báo về việc tiếp nhận công chức và tiếp nhận vào làm công chức, cụ thể như sau: 1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 01 chỉ tiêu. 2. Vị trí tiếp nhận: Quản lý nhân sự và đội ngũ (tham mưu thực hiện nhiệm vụ: Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức). 3. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn 3.1. Đối tượng - Công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và các cơ quan đảng, đoàn thể (giới tính: Nam) - Viên chức hiện đang công tác trong các đơn vị sự nghiệp công lập (giới tính: Nam). 3.2. Tiêu chuẩn, điều kiện - Về độ tuổi: Còn đủ tuổi công tác từ 10 năm trở lên; - Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có trình độ Đại học Luật hoặc Học viện Hành chính Quốc gia; đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại khoản 3 và 4 Điều 7 Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. - Về phẩm chất chính trị: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, mẫu mực, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao. Không vi phạm những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm. Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. - Về năng lực: Phải có tư duy độc lập, sáng tạo; am hiểu về đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để tham mưu các văn bản mang tính chiến lược của lĩnh vực được giao phụ trách; có năng lực công tác nổi trội tại cơ quan, đơn vị đã công tác (thành tích trong thực hiện nhiệm vụ) và phát huy năng lực, sở trường trong môi trường công tác mới (tư duy tổng hợp nhanh, chính xác; xây dựng các văn bản theo hình thức văn phong hành chính bảo đảm tính logic, hiệu quả và có khả năng xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch năm, giai đoạn thuộc lĩnh vực phụ trách ...) được cấp có thẩm quyền đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, đối với viên chức (người được tiếp nhận vào làm công chức) phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện được quy định tại khoản 2, Điều 18, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Xem tiếp

1234
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.