Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Xem tiếp


Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh năm 2022

Xem tiếp


Quyết định Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 24/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh năm 2021 và Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021, ngày 27/11/2021 Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 đã tổ chức thi vòng 2 (thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành) tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn. Căn cứ kết quả thi vòng 2, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh đã ban hành Thông báo số 214/TB-HĐ ngày 05/12/2021 về kết quả thi vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 (thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 06/12/2021 đến 16h 30 phút ngày 20/12/2021; địa điểm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn).

Xem tiếp


Ngày 05/12/2021, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 ban hành Thông báo số 214/TB-HĐ về kết quả thi vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Theo đó, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 thông báo kết quả thi vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành (chưa cộng điểm ưu tiên và chưa trừ điểm của các trường hợp vi phạm Quy chế, Nội quy thi). Kết quả điểm thi được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ; đăng trên cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn (http://backan.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn (http://sonoivu.backan.gov.vn).

Xem tiếp


THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Xem tiếp


Ngày 02/11/2021, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 ban hành Thông báo số 206/TB-HĐ về kết quả thi trắc nghiệm (vòng 1) kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Theo đó, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 thông báo kết quả thi vòng 1 các môn thi Kiến thức chung, môn Ngoại ngữ (tiếng Anh) và môn Tin học cho các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2021. Trên cơ sở kết quả thi vòng 1, Hội đồng thông báo cho thí sinh tham gia được biết và gửi đơn phúc khảo (nếu có) theo quy định. Thời gian nộp đơn phúc khảo kể từ ngày 03/11/2021 đến 16h30 ngày 17/11/2021 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn, lệ phí 150.000đ/ bài thi. Hội đồng chỉ xem xét, giải quyết đối với đơn đề nghị phúc khảo nộp trực tiếp, không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị sau thời hạn quy định nêu trên và không nhận các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng đường bưu chính, thư điện tử, Fax.

Xem tiếp


Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức kỳ thi tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn năm 2021 (có danh sách kèm theo).

Xem tiếp


Ngày 11/10/2021, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2021 ban hành Kế hoạch số 611/KH-HĐ phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Kế hoạch nhằm mục đích thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2021; chủ động phát hiện và xử lý kịp thời trường hợp nghi mắc, mắc Covid-19 tại khu vực diễn ra kỳ thi. Kế hoạch nêu rõ Phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức kỳ thi, trong đó yêu cầu:

Xem tiếp


Ngày 11 tháng 10 năm 2021, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 ban hành Thông báo số 178/TB-HĐ triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021, cụ thể:

Xem tiếp

1234
Sign In