Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Kết quả điểm thi tuyển công chức năm 2019, danh sách dự kiến người trúng tuyển được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ và đăng trên cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Ngày 01/6/2020, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 54/TB-HĐ về lịch thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019 gửi thí sinh đủ điều kiện dự thi. Theo lịch đã thông báo cho thí sinh, Hội đồng dự kiến thời gian hướng dẫn thí sinh làm quen với phần mềm thi trên máy tính từ chiều ngày 15/6/2020 đến ngày 16/6/2020.

Xem tiếp


Ngày 01/6/2020, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 54/TB-HĐ về lịch thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Thực hiện Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019; Thông báo số 291/TB-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung ngành, chuyên ngành đào tạo tại Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019, ngày 06/3/2020, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2019 đã ban hành Thông báo số 37/TB-HĐ về thông báo danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức năm 2019 và Hội đồng đã tổ chức cuộc họp dự kiến tổ chức kỳ thi trong tháng 4/2020. Tuy nhiên, ngày 25/3/2020 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1551/UBND-NCPC về việc lùi thời gian tổ chức kỳ thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019, trong đó chỉ đạo: “Do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19), trên cơ sở đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý lùi thời gian tổ chức kỳ thi tuyển công chức, viên chức năm 2019 (khối đảng, đoàn thể và khối nhà nước) đến khi có thông báo hết dịch của cấp có thẩm quyền”. Theo đó, ngày 31/3/2020, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 44/TB-HĐ về việc lùi thời gian thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 31/3/2020, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 44/TB-HĐ về việc lùi thời gian thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Xem tiếp

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.