Skip Ribbon Commands
Skip to main content


THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Xem tiếp


Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức năm 2022

Xem tiếp


Phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch (vòng 2) đối với xét tuyển, kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Xem tiếp


Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) đối với thí sinh tham dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Xem tiếp


Căn cứ Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và Kế hoạch số 647/KH-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 triệu tập và thông báo thí sinh tham dự xét tuyển

Xem tiếp


Căn cứ Kế hoạch số 647/KH-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 và Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Xem tiếp


Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023 triệu tập và thông báo lịch khai mạc, phổ biến nội quy, hướng dẫn làm bài thi; lịch thi và thời gian thi tuyển công chức

Xem tiếp


Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 647/KH-UBND ngày 12/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 và Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 07/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và trên cơ sở đề nghị của cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng về danh mục, nội dung tài liệu ôn tập (vòng 2), Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn thông báo danh mục tài liệu ôn tập năm 2022, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Xem tiếp

12345
Sign In