Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 của tỉnh Bắc Kạn


( Cập nhật lúc: 20/01/2021  )

Công tác tuyển dụng là khâu đầu tiên trong công tác cán bộ, có tính quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Việc tuyển dụng được người có trình độ chuyên môn, năng lực công tác, am hiẻu nghề nghiệp và nắm vững được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước là nền tảng quyết định đến hiệu quả hoạt động công vụ của cơ quan, đơn vị.

          Trong năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thực hiện các quy định giãn cách xã hội, hạn chế tập trung đông người nhưng với sự nỗ lực của các cấp các ngành, công tác tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Tổ chức tuyển dụng mới 64 công chức, tiếp nhận 25 viên chức không qua thi tuyển tỉnh và xét chuyển 12 cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên. Tuyển dụng đặc cách 63 giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước. Tuyển dụng 127 viên chức, trong đó đã xử lý các vướng mắc, tồn tại do lịch sử để lại đối với 72 trường hợp công tác tại các đơn vị sự nghiệp cồng lập tự đảm bảo chi thường xuyên nhưng chưa có nguồn tuyển dụng theo quy định. Tổ chức tuyển dụng lại 48 công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ.

          Trong đó, kỳ thi tuyển công chức được tổ chức theo hình thức thi tuyển tập trung (theo Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ) trên cơ sở ghép 02 hội đồng thi khối đảng, đoàn thể và khối chính quyền. Tỉnh đã phối hợp với Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước thuộc Bộ Nội vụ trong công tác ra đề thi và chấm thi. Trong đó, tổ chức hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính đối với các môn thi thuộc vòng 1 (Môn Kiến thức chung và môn Ngoại ngữ). Kỳ thi có tính cạnh tranh cao trong từng vị trí tuyển dụng, thu hút số lượng lớn thí sinh tham gia (992 thi sinh đủ điều kiện dự thi). Kết quả tuyển dụng được 93/130 chỉ tiêu (khối Đảng, đoàn thể: 29/44 chỉ tiêu; khối chính quyền 64/86 chỉ tiêu). Theo đánh giá của các đơn vị, các công chức được tuyển dụng mới có chất lượng đáp ứng theo yêu cầu của vị trí việc làm. Có thể thấy việc đổi mới phương thức và ứng dụng CNTT trong tổ chức tuyển dụng công chức của tỉnh trong những năm gần đây đã tạo bước chuyển rõ rệt trong việc kiểm soát chất lượng đầu vào, góp phần xây dựng đội ngũ công chức của tỉnh bảo đảm về chất lượng, phù hợp với vị trí việc làm.

          Bên cạnh những mặt đạt được, công tác tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh còn những hạn chế và khó khăn nhất định. Việc tuyển dụng công chức, viên chức chưa thực sự kịp thời, vẫn còn tình trạng thiếu người làm việc một phần do một số vị trí tuyển dụng không đạt chỉ tiêu và do hình thức thi tuyển tập trung mất tương đối nhiều thời gian (từ khi rà soát, xin chủ trương đến khi tổ chức xong kỳ thi thường mất khoảng 6 tháng chưa kể thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh và các nguyên nhân khách quan khác) nên chưa kịp thời tuyển dụng ngay khi có công chức, viên chức nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác... Mặt khác, do điều kiện về trang thiết bị, kinh phí của tỉnh hạn hẹp nên việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển dụng còn gặp nhiều khó khăn do đó đến nay mới chỉ thực hiện áp dụng hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính đối với kỳ thi tuyển dụng công chức của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị địa phương khi tổ chức tuyển dụng viên chức theo thẩm quyền phân cấp còn lúng túng đặc biệt là việc lựa chọn hình thức thi, xây dựng đề thi theo vị trí việc làm…

          Trong thời gian tới, công tác tuyển dụng của tỉnh cần tiếp tục được quan tâm tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định hiện hành, kịp thời bổ sung đủ người làm việc, có chất lượng, có cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm. Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng trên địa bàn tỉnh như sau:

          Thứ nhất, các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm; bố trí, quản lý sử dụng số viên chức có mặt hiệu quả và xác định vị trí việc làm còn thiếu người làm việc để đăng ký tuyển dụng người có trình độ, chuyên ngành phù hợp.

          Thứ hai, căn cứ các quy định mới của Chính phủ, bộ ngành trung ương cũng nghiên cứu xem xét lựa chọn hình thức tuyển dụng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong đó xem xét theo hướng phân cấp cho cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp sử dụng, quản lý công chức, viên chức tổ chức tuyển dụng để bảo đảm kịp thời bổ sung người làm việc vào những vị trí việc làm còn thiếu biên chế và việc ra đề thi cho thí sinh dự tuyển bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm cần chuyên môn sâu theo ngành, lĩnh vực.

          Thứ ba, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức tuyển dụng để bảo đảm việc tuyển dụng theo hướng đẩy mạnh phân cấp nhưng vẫn bảo đảm theo quy định, tránh tình trạng tuyển dụng không đúng người, đúng vị trí việc làm.

          Thứ tư, khuyến khích các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển dụng.

          Thứ năm, nghiên cứu tham mưu xây dựng Đề án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào công tác tại cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập; có chế độ chính sách đãi ngộ, trọng dụng để phát huy tối đa sự đóng góp, cống hiến của nhân lực chất lượng cao góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

          Việc tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức cần sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp để tuyển dụng được người có trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm nhằm khắc phục được tình trạng “vừa thừa”, “vừa thiếu” người làm việc góp phần chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh./.

Nguyễn Thảo
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.