Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021


( Cập nhật lúc: 12/10/2021  )

Ngày 11 tháng 10 năm 2021, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 ban hành Thông báo số 178/TB-HĐ triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021, cụ thể:

1. Phổ biến Nội quy thi và hướng dẫn làm bài thi

TT

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

 

Ngày 23/10/2021

 

Trường Cao đẳng Bắc Kạn (cơ sở 2)

1

Từ 7h00 đến 7h20

Gọi thí sinh vào phòng thi

2

Từ 7h20 đến 7h55

Phổ biến Quy chế thi và hướng dẫn làm bài thi

2. Thi vòng 1

TT

Ngày thi

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

Địa điểm thi

 

Ngày 23/10/2021

1

Buổi sáng

Môn Kiến thức chung

Trắc nghiệm trên giấy

- Chứng kiến đề niêm phong: Từ 7h55 đến 8h00;

- Phát xong đề: Từ 8h00 đến 8h05;

- Thí sinh làm bài thi (60 phút): Từ 8h05 đến 9h05;

- Thu bài thi: 9h05

Trường Cao đẳng Bắc Kạn (cơ sở 2)

Môn tin học

Trắc nghiệm trên giấy

- Gọi thí sinh vào phòng thi: 10h15 đến 10h40;

- Chứng kiến đề niêm phong: Từ 10h40 đến 10h45;

- Phát xong đề: Từ 10h45 đến 10h50;

- Thí sinh làm bài thi (30 phút): Từ 10h50 đến 11h20;

- Thu bài thi: 11h20.

2

Buổi chiều

Môn Ngoại ngữ

Trắc nghiệm trên giấy

- Gọi thí sinh vào phòng thi: Từ 14h30 đến 14h55;

- Chứng kiến đề niêm phong: Từ 14h55 đến 15h00;

- Phát xong đề: Từ 15h00 đến 15h05;

- Thí sinh làm bài thi (30 phút): Từ 15h05 đến 15h35;

- Thu bài thi: 15h35.

Trường Cao đẳng Bắc Kạn (cơ sở 2)

- Danh sách thí sinh tham gia thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ kèm theo Thông báo này.

- Danh sách theo phòng thi niêm yết tại địa điểm thi trước ngày tổ chức thi 01 ngày.

3. Thi vòng 2       

          Thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì được thi tiếp vòng 2 theo quy định. Hội đồng sẽ có thông báo triệu tập thi vòng 2 theo quy định.

TT

Ngày thi

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

Địa điểm thi

 

Ngày 27/11/2021

(Buổi sáng)

Môn nghiệp vụ chuyên ngành

Thi viết

- Gọi thí sinh vào phòng thi: Từ 7h30 đến 7h55;

- Chứng kiến đề niêm phong: Từ 7h55 đến 8h00;

- Phát xong đề: Từ 8h00 đến 8h05;

- Thí sinh làm bài thi (180 phút): Từ 8h05 đến 11h05;

- Thu bài thi: 11h05.

Trường Cao đẳng Bắc Kạn (cơ sở 2)

4. Về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch

- Các thí sinh tham dự kỳ thi thực hiện đầy đủ quy định 5K về phòng chống dịch theo quy định: Đeo khẩu trang, sát khuẩn, khai báo y tế, ... Đối với các thí sinh đến/về từ ngoài tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 72 giờ trước khi tham dự kỳ thi.

- Thực hiện các quy định đối với người vào tỉnh Bắc Kạn và các yêu cầu theo Công văn số 6602/UBND-VXNV ngày 02/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trường hợp tại thời điểm tổ chức thi tuyển, UBND tỉnh có chỉ đạo khác về việc phòng, chống dịch Covid-19 thì sẽ áp dụng theo văn bản chỉ đạo mới nhất.

Lưu ý:

- Các thí sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 hoặc không có kết quả xét nghiệm không được tham dự kỳ thi.

- Đề nghị các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức mang theo căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác và có mặt trước thời gian nêu trên 30 phút để bảo đảm đủ thời gian thực hiện các thủ tục chuẩn bị tham dự kỳ thi (vòng 1, thí sinh có mặt tại địa điểm thi từ 6h30 phút; vòng 2, thí sinh có mặt tại địa điểm thi từ 7h 00 phút).

File đính kèm:

- Thông báo số 178/TB-HĐ triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021;

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi (bao gồm khối chính quyền, khối đảng - đoàn thể).

- danh sách đủ điều kiện

Nguyễn Thảo

Tin bài mới:


Thông báo Về việc tiếp nhận công chức và tiếp nhận vào làm công chức(17/09/2021)

THÔNG BÁO Về việc triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển viên chức năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn - Vòng 2(17/09/2021)

Thông báo điểm thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ 2021(29/08/2021)

THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn thi tuyển viên chức Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn năm 2021(05/08/2021)

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và mức thu phí, thời gian, địa điểm thu phí dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021(30/07/2021)

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 (13/07/2021)

Một số yêu cầu trong thực hiện tiếp nhận công chức, viên chức từ tỉnh ngoài về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn(13/07/2021)

Kết quả thi tuyển chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn (chỉ tiêu năm 2020)(05/07/2021)

UBND tỉnh Bắc Kan phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021(02/07/2021)

Kết quả thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương (chỉ tiêu năm 2020)(02/07/2021)

Sign In