Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông Báo tài liệu thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2016


( Cập nhật lúc: 12/08/2016  )

    - Kế hoạch số 258/KH-HĐ ngày 05/8/2016 của Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2016 về Kế hoạch hoạt đồng của Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương

    - Thông báo số 1314/TB-HĐTNNCC ngày 05/8/2016 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức 

     Nội dung như sau:

    1.Danh mục tài liệu ôn thi môn kiến thức chung và môn chuyên môn, nghiệp vụ: 

        a) Từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên ( tài liệu kèm theo tải về)

        b) Từ ngạch kiểm lâm viên trung cấp lên ngạch kiểm lâm viên  (tài liệu kèm theo tải về)

    2. Môn Tin học văn phòng

        - Phần 1 (tin học cơ bản tải về)

        - Phần 2 (tin học văn phòng tải về)

        - Phần 3 ( Đảm bảo ATAN TT tải về)

        - Phần 4 (Mạng và khai thác tải về)

    3. Môn Ngoại ngữ Tiếng Anh ( tài liệu kèm theo tải về) 


Hoàng Diệu

Tin bài mới:


Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.