Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ


( Cập nhật lúc: 07/07/2022  )

Ngày 07/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 433/KH-UBND tuyển dụng công chức, viên chức từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm được giao để bổ sung công chức, viên chức, tạo nguồn cán bộ cho các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây

Vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu về trình độ và chuyên ngành đào tạo (tại Phụ lục 1Phụ lục 2) xem tại đây

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển xem tại đây

Phương Anh
Sign In