Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sở Nội vụ vừa tổ chức lễ công bố và trao Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo và giao phụ trách Ban Tôn giáo cho bà Hà Thị Thủy - Trưởng phòng xây dựng Chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ.

Xem tiếp


Kết quả điểm thi tuyển công chức năm 2019, danh sách dự kiến người trúng tuyển được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ và đăng trên cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Ngày 01/6/2020, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 54/TB-HĐ về lịch thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019 gửi thí sinh đủ điều kiện dự thi. Theo lịch đã thông báo cho thí sinh, Hội đồng dự kiến thời gian hướng dẫn thí sinh làm quen với phần mềm thi trên máy tính từ chiều ngày 15/6/2020 đến ngày 16/6/2020.

Xem tiếp


Ngày 01/6/2020, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 54/TB-HĐ về lịch thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Thực hiện Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019; Thông báo số 291/TB-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung ngành, chuyên ngành đào tạo tại Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019, ngày 06/3/2020, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2019 đã ban hành Thông báo số 37/TB-HĐ về thông báo danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức năm 2019 và Hội đồng đã tổ chức cuộc họp dự kiến tổ chức kỳ thi trong tháng 4/2020. Tuy nhiên, ngày 25/3/2020 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1551/UBND-NCPC về việc lùi thời gian tổ chức kỳ thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019, trong đó chỉ đạo: “Do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19), trên cơ sở đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý lùi thời gian tổ chức kỳ thi tuyển công chức, viên chức năm 2019 (khối đảng, đoàn thể và khối nhà nước) đến khi có thông báo hết dịch của cấp có thẩm quyền”. Theo đó, ngày 31/3/2020, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 44/TB-HĐ về việc lùi thời gian thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 31/3/2020, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 44/TB-HĐ về việc lùi thời gian thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định 2285/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2016. Ngày 08/11/2016, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc Bộ Nội vụ tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính cho 100 học viên là cán bộ, công chức thuộc khối nhà nước, khối đảng, đoàn thể của tỉnh.

Xem tiếp


Sáng 28/8/2016 , tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn, Hội đồng thi nâng ngạch công chức tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2016. Ông Nông Văn Chí, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2016 tỉnh Bắc Kạn tới dự, phát biểu khai mạc và chỉ đạo tổ chức kỳ thi.

Xem tiếp


- Kế hoạch số 258/KH-HĐ ngày 05/8/2016 của Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2016 về Kế hoạch hoạt đồng của Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương - Thông báo số 1314/TB-HĐTNNCC ngày 05/8/2016 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức

Xem tiếp

12
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.