Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Quyết định 2285/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2016. Ngày 08/11/2016, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc Bộ Nội vụ tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính cho 100 học viên là cán bộ, công chức thuộc khối nhà nước, khối đảng, đoàn thể của tỉnh.

Xem tiếp


Sáng 28/8/2016 , tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn, Hội đồng thi nâng ngạch công chức tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2016. Ông Nông Văn Chí, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2016 tỉnh Bắc Kạn tới dự, phát biểu khai mạc và chỉ đạo tổ chức kỳ thi.

Xem tiếp


- Kế hoạch số 258/KH-HĐ ngày 05/8/2016 của Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2016 về Kế hoạch hoạt đồng của Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương - Thông báo số 1314/TB-HĐTNNCC ngày 05/8/2016 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức

Xem tiếp

12
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.