Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai giảng lớp bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương năm 2022


( Cập nhật lúc: 03/12/2022  )

Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022, ngày 01/12/2022, Sở Nội vụ đã phối hợp với Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và Du lịch khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương cho 114 CBCCVC và lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính và tương đương cho 92 CBCCVC thuộc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

T.S Phạm Quế Anh, Phó Hiệu trưởng Trường cán bộ quản lý VHTT&DL phát biểu khai giảng

Tham dự Lễ Khai giảng có T.S Phạm Quế Anh, Phó Hiệu trưởng Trường cán bộ quản lý VHTT&DL; Bà Hoàng Thị Diệu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, lãnh đạo các phòng, ban của hai đơn vị và học viên của hai lớp bồi dưỡng.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, bà Hoàng Thị Diệu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh: Chương trình lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương thực hiện theo Quyết định số 420/QĐ-BNV ngày 02/6/2022; chương trình lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương thực hiện theo Quyết định số 421/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ Nội vụ và cũng là những lớp đầu tiên tỉnh tổ chức theo Chương trình mới phù hợp với quy định tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC) đồng thời yêu cầu học viên nghiêm túc học tập; thực hiện tốt nội quy, quy chế để đạt được mục tiêu bồi dưỡng.


H/ảnh: Bà Hoàng Thị Diệu, PGĐ Sở Nội vụ phát biểu tại lễ khai giảng

  Lớp chuyên viên chính và tương đương bao gồm 12 chuyên đề kiến thức, 14 chuyên đề kỹ năng và báo cáo; lớp chuyên viên và tương đương gồm 7 chuyên đề kiến thức, 13 chuyên đề kỹ năng và báo cáo. Các chuyên đề trên nhằm nâng cao năng lực công tác của công chức ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao. Đây cũng là một trong những tiêu chuẩn chuẩn hóa đội ngũ công chức theo tiêu chuẩn ngạch công chức; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền cấp cơ sở và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

H/ảnh: Quang cảnh tại lễ khai giảng

Ngay sau lễ khai giảng, các học viên sẽ tham gia học tập những chuyên đề đầu tiên. Dự kiến thời gian bế giảng vào cuối tháng 12/2022./.

Phương Anh
Sign In