Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức Văn phòng - thống kê xã


( Cập nhật lúc: 27/11/2022  )

Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 18/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, ngày 23/11/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức Văn phòng thống kê xã (phụ trách văn phòng UBND).    

 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Tham dự Lễ Khai giảng có bà Hoàng Thị Diệu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; bà Trần Thị Minh Quyên, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh; các đồng chí là báo cáo viên tại lớp bồi dưỡng, cán bộ quản lý lớp cùng 108 học viên tham gia khóa bồi dưỡng.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, bà Hoàng Thị Diệu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh: Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đặc biệt Chỉ thị số 03/CT-UBND tỉnh ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần “củng cố nhân lực làm thống kê tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã đáp ứng yêu cầu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và chức danh công chức thống kê chuyên trách thuộc UBND cấp xã”. Đồng thời, yêu cầu học viên thực hiện đầy đủ chương trình học với phương châm gắn lý luận với thực tiễn công tác; thực hiện tốt các nội quy, quy chế, khắc phục khó khăn tham gia lớp bồi dưỡng đầy đủ.

 

Đồng chí Hoàng Thị Diệu, PGĐ Sở Nội vụ phát biểu khai giảng

          Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năngbao gồm: Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý nhà nước cấp xã, bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ thống kê phục vụ các báo cáo, chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin hành chính cho ngành thống kê, nâng cao chất lượng số liệu thống kê phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo địa phương./.

Phương Anh
Sign In