Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực nông - lâm nghiệp cho công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã


( Cập nhật lúc: 29/11/2022  )

Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 25/11/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn I thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực nông - lâm nghiệp cho công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã.

 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Tham dự Lễ Khai giảng có Tiến sĩ Trần Ngọc Hùng, Trưởng phòng Đào tạo, Khoa học và Hợp tác Quốc tế của Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn I; bà Hoàng Thị Nguyệt Quế, Trưởng phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ; các đồng chí giảng viên, cán bộ quản lý lớp cùng 107 học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

T.S Trần Ngọc Hùng, Trưởng phòng Đào tạo, KH&HTQT phát biểu khai giảng

  Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được bồi dưỡng các chuyên đề như: Chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế nông thôn gắn với lĩnh vực nông nghiệp; kỹ năng xây dựng dự án nông nghiệp nông thôn có sự tham gia của người dân; kỹ năng xây dựng chuỗi giá trị nông, lâm sản và thủy sản...

 

H/a tại lớp bồi dưỡng

Phương Anh
Sign In