Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai giảng lớp bồi dưỡng Chủ tịch UBND xã năm 2022


( Cập nhật lúc: 05/12/2022  )

Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 02 lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho Chủ tịch UBND xã

H/ảnh:  Học viên lớp bồi dưỡng

Lớp thứ nhất diễn ra từ ngày 01-03/12/2022 với 51 học viên, lớp thứ hai diễn ra từ ngày 05-07/12/2022 với sự tham gia của 57 học viên là Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian bồi dưỡng, 108 học viên là Chủ tịch UBND xã trên địa bàn tỉnh được truyền đạt các chuyên đề gồm: Tổng quan chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các định hướng phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; các nội dung trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành và các tổ chức  trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; một số kinh nghiệm phát triển nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân, lập kế hoạch trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

 

H/ảnh: Bà Hoàng Thị Diệu, PGĐ Sở Nội vụ  phát biểu tại lớp bồi dưỡng

Phương Anh
Sign In