Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng


( Cập nhật lúc: 02/06/2022  )

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-TTrT ngày 07/01/2022 của Thanh tra tỉnh Bắc Kạn, ngày 02/6/2022, Thanh tra tỉnh Bắc Kạn tổ chức buổi tập huấn, bồi dưỡng trực tiếp nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2022.

Quang cảnh lớp tập huấn buổi khai mạc

Tham dự buổi khai mạc có Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, các giảng viên của trường Cán bộ Thanh tra; các công chức làm công tác tiếp công dân thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố; công chức thanh tra thuộc UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành và công chức Thanh tra tỉnh.

Th.S. Lê Ngọc Thiều, Trưởng khoa Nghiệp vụ Thanh tra, Trường Cán bộ Thanh tra đang trao đổi các kỹ năng, nghiệp vụ về thanh tra tại buổi tập huấn

Buổi tập huấn diễn ra ngay sau khi khai mạc. Thời gian tập huấn diễn ra trong 02 ngày (2/6 và 3/6). Nội dung tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ và các văn bản pháp luật mới về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, cụ thể: Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định quy trình tiếp công dân; Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Ngoài các nội dung trên, các giảng viên của Trường Cán bộ Thanh tra sẽ giải đáp những vướng mắc của công chức./.

Nguyễn Hoa
Sign In