Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sáng ngày 18/5, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý; nữ CBCCVC trong diện quy hoạch lãnh đạo các cấp.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 01/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc kạn về tổ chức các lớp bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023, với mục tiêu nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0.

Xem tiếp


Sáng ngày 10/01, tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức khai mạc kỳ tuyển dụng công chức tỉnh năm 2022. Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh năm 2022.

Xem tiếp


Sáng ngày 07/01/2023, Sở Nội vụ Bắc Kạn đã phối hợp Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2022.

Xem tiếp


Ngày 06/1/2023, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương năm 2022

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 02 lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho Chủ tịch UBND xã

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 02/12/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Đào tạo Trí Việt tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho công chức Văn hóa - Xã hội xã.

Xem tiếp


Thực hiện chương trình học tập của Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2022, ngày 03/12/2022 Sở Nội vụ đã phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia, Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức chuyến đi nghiên cứu thực tế tại Khu công nghiệp Thanh Bình cho 60 CBCCVC lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022, ngày 01/12/2022, Sở Nội vụ đã phối hợp với Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và Du lịch khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương cho 114 CBCCVC và lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính và tương đương cho 92 CBCCVC thuộc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 25/11/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn I thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực nông - lâm nghiệp cho công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã.

Xem tiếp

123
Sign In