Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện.


( Cập nhật lúc: 04/07/2022  )

Ngày 01/7/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL điều chỉnh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện.

 

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Một vài điểm mới đáng chú ý nhất tại Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL như sau:

Thứ nhất: Từ ngày 15/8/2022, viên chức chuyên ngành thư viện sẽ được bổ sung chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng I, mã số V.10.02.30, đây là hạng chức danh mới và cao nhất trong các chức danh nghề nghiệp thư viện viên. Căn cứ theo Điều 9 của Thông tư này, chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng I được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A3, nhóm 2 (A3.2) hệ số lương từ 5,75 đến 7,55.

          Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của thư viện viên hạng I: Có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp thạc sĩ trở lên chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp; có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.

Thứ hai: So với Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 thì tại Thông tư này, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng II, hạng III, hạng IV không còn quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học.

Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2022. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.

Chi tiết Thông tư xem tại đây.

Phương Anh
Sign In